Объявление

2021-04-21

«ҚазҰУ Хабаршысы. Географиялық Сериясы» мақалалар топтамасын №2 (61) 2021 ж. жариялайды. Мақалаларды ұсынудың соңғы мерзімі 2021 жылдың 15 мамырына дейін.